سفر

سحر خندد به نور زرد فانوس پرستویی دهد بر جفت خود بوس نگاهم میدود بر سینه راه ترا دیگر نخواهم دید افسوس
/ 0 نظر / 30 بازدید
شهریور 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
مرداد 93
28 پست
کتاب
2 پست
آموزش
3 پست
فرهنگی
2 پست
هنری
2 پست
موسیقی
2 پست
دانلود
1 پست
عشق
27 پست
شعر
27 پست
عاشقانه
27 پست
ادبی
27 پست